tisdag 28 april 2015

Diskrimineringsdagen 2015

Nästa vecka är det äntligen dags för diskrimineringsdagen! Då kommer bland andra Annika Jyrvall Åkerberg för att hålla ett seminarium om bristande tillgänglighet som diskrimineringsgrund. Missa inte det!

Annika Jyrwall Åkerberg är en av Sveriges ledande jurister inom mänskliga rättigheter i relation till människor med funktionsnedsättning. Under 15 års tid har hon arbetat med frågorna både inom och utanför Sveriges gränser. Bland annat för FNs hörkommissariat för mänskliga rättigheter i Geneve. Annika driver företaget IURIS HUMANI, human rights consulting och genomför bland annat utredning och utbildning för myndigheter, kommuner och företag. Annika har även författat den svenska funktionshindersrörelsens tre olika alternativarapporter om hur Sverige lever upp till mänskliga rättigheter, och är aktuell med boken Diskriminering på grund av funktionsnedsättning, en handbok om svenska och europeiska diskrimineringslagar och rättsfall i relation till människor med funktionsnedsättning.

fredag 24 april 2015

Diskrimineringsdagen 2015

Snart är det dags för vårens upplaga av diskrimineringsdagen. Vi är stolta att kunna presentera ett schema fullspäckat med spännande seminarier. Den 7 maj ses vi på Geovetenskapens hus!


fredag 12 december 2014

Höstterminens Diskrimineringsdag närmar sig med stormsteg och vi i arrangörsgruppen hoppas att ni ser lika mycket fram emot det som vi gör! Idag kan vi äntligen publicera ett preliminärt schema.
Kom kom kom! Det blir inspirerande, lärorikt och kul!
Vi ses den 17/12 i Geovetenskapens hus!


måndag 12 maj 2014

Intervju

”Juridik är inte bara är vad som står i lagboken.”

Louise Dane och Lina ElwingIdén till Diskrimineringsdagen bottnade i en gemensam frustration över hur lite kritiskt tänkande och samhällskoppling som fanns på utbildningen - både bland kurskamrater och från institutionens håll. Det berättar Lina Elwing och Louise Dane, grundarna av Diskrimineringsdagen. Det är snart fyra år sedan den första dagen gick av stapeln och nu är den en del av kursplanen på Juridicum på SU. Jag träffar Lina och Louise tillsammans med Astrid Nymansson, nuvarande projektledare för Diskrimineringsdagen, för att höra deras tankar kring projektet.


Lina och Louise, hur kom det sig att ni startade Diskrimineringsdagen egentligen?

Louise: Det hela började med en idé som föddes i en bar efter ett introduktionsmöte hos Gatujuristerna. Jag var så frustrerad över att folk på utbildningen inte hade koll på sina privilegier. Som exempelvis efter ett besök på tingsrätten under JIK:en. Då uttalade sig en person i min klass på ett väldigt fördomsfullt och nedvärderande sätt om en somalisk man som stod åtalad för ett brott. Hen sa: ”Alla vet ju att han är skyldig!” Läraren hade då skrattat och sagt: ”Jag så får man ju egentligen inte säga, men det var ju väldigt roligt!” Jag blev frustrerad. Det här kan man ju inte lära ut på utbildningen, för någon gång kommer ju dessa människor som sitter här att ta beslut som påverkar andra människors liv. 

Lina: Det fanns heller inget ifrågasättande över huvudtaget. Det är lite märkligt nästan och väldigt tråkigt. Det blir verkligen att man lär sig en metod, men man lär sig inget om ämnet som sådant och vad det innebär - vad juridik är.


Hur gick det till när ni tog steget från idé till handling?

Louise: Lina är ju lite mer av en ”doer” än vad jag är! Hon ringde upp mig dagen efter att vi hade träffats och pratat om det här och frågade helt enkelt: ”När kör vi igång?” 

Lina: Det här var hösten 2009 och vi gick helt enkelt upp till institutionen och professorerna Wiweka Warnling Nerep och Annica Lagerqvist Veloz Roca och presenterade vår idé. Deras respons var väldigt positiv och de bad oss att skriva ett underlag för hur det hela skulle organiseras.  

Louise: Vi hade inga kontakter eller budget, men alla vi hörde av oss till ville ställa upp!


Just formen med workshops, vad hade ni för tanke med den?

Louise: Vi ville inte ha det i ett vanligt klassrumsformat. Det handlade mycket om att all undervisning på Juridicum såg ungefär likadan ut och tanken med just workshops är att du inte ska behöva förbereda dig. Du kommer bara dit och får diskutera och göra någonting tillsammans med andra.

Lina: Jag tror att det handlar om att man tar bort sammanhanget från hela betygshetsen. Det blir lite mer fritt och det lyfts från universitetets styrda former. De som vi har bjudit in kanske också har varit mer inbjudande till diskussion och frågor.

Louise: Det är också andra typer av frågeställningar. Inte ”Vad står det i den här paragrafen?” utan mer ”Här finns det ingen lagstiftning - vad gör vi?”.


Astrid, hur kom det sig att du började engagera dig i Diskrimineringsdagen?

Astrid: Jag hade turen att upptäcka Diskrimineringsdagen redan under min första termin, vilket var hösten 2012. Jag gick på Diskrimineringsdagen och tyckte det var jätteintressant. Framförallt var det skönt att få en annan bild av vad man kan jobba med som verksam jurist. I början av juristprogrammet så var det väldigt mycket fokus på affärsjuridiska byråer och deras verksamhet. Diskrimineringsdagen var nästan som en lättnadens suck för mig, eftersom att jag fick en chans att bredda mina intryck. Jag tyckte det var väldigt spännande och inspirerande - just att det var ett studentinitativ också! Jag pratade med en av de aktiva på puben efteråt och började sedan engagera mig redan terminen efter och har nu gjort det i tre terminer.


Du är ju som sagt projektledare denna termin och jag undrar lite kring vad du kände att du ville bidra med i den rollen och hur du vill se Diskrimineringsdagen utvecklas?

Astrid: Jag tycker att det finns ett bra och stabilt grundkoncept, men det skulle vara kul att synas mer i media och andra plattformar och det kanske vi kan utveckla. Det vore roligt att nå ut även till andra terminer och inte bara till dem som läser statsrätten och att vi även kan marknadsföra enskilda händelser under dagen som t.ex. en paneldebatt.


Lina och Louise, hur tänker ni när ni hör Astrid prata om framtidsplanerna för Diskrimineringsdagen?

Lina: Det låter helt fantastiskt! Det låter som en bra idé att även marknadsföra de enskilda händelserna under dagen. 

Astrid: Ja och sen har vi ju diskuterat att ha talarpubar och andra evenemang som inte äger rum under själva dagen. 

Louise: Ja och det är ju något som vi har gjort ett par gånger tidigare, då vi faktiskt har blivit kontaktade av de föreläsare som hade varit med tidigare och som ville utöka samarbetet!

Louise Dane, Astrid Nymansson, Lina ElwingAstrid, jag har hört att det är studenter från Handelshögskolan som har kontaktat dig angående Diskrimineringsdagen, kan du berätta mer om det?

Astrid: Ja! Det är några studenter från Handels som har kontaktat oss och de är nyfikna på vad vi gör och sa att de gärna skulle vilja etablera ett samarbete för att starta upp ett liknande event där. Det är ju jätteroligt att det sprider sig!

Louise: Ja, det är helt fantastiskt! Men det är också roligt att de som har hållit i workshopsen sedan har deltagit i andra workshops under dagen och det är ju väldigt kul att se.

Astrid: Verkligen! Det är ju ett tecken på att seminarierna håller en hög kvalité.


Det brukar vara pub på Juristernas hus efter Diskrimineringsdagen.
Hur viktig tycker ni att den är den för själva dagen?

Louise: Jag tycker att den är viktig. Där sammanförs personer från olika terminer och det blir en naturlig fortsättning på diskussioner som redan påbörjats. Det är ju alltid kul om föreläsarna stannar kvar och minglar så att det finns chans att ställa frågor under mindre ordnade former.

Lina: Ja, för det kan ju bli väldigt intensivt under själva dagen och då är det bra att det finns en chans att ventilera sina tankar.

Louise: Och för att kunna diskutera med dem som var på de andra workshopsen...

Astrid: För mig hade den stor betydelse! För det var där jag träffade de som var aktiva och fick kontakt så att jag kunde börja engagera mig.


Lina och Louise, ni är inte längre med i ledningsgruppen. Vad gör ni nu och vilka erfarenheter har ni tagit med er av att ha startat Diskrimineringsdagen?

Lina: Jag är notarie på Solna tingsrätt och har varit det i snart två år. Att arrangera Diskriminingeringsdagen har varit väldigt roligt och jag har träffat många trevliga människor, men jag har även breddat min syn på vad juridik är. Juridik är inte bara är vad som står i lagboken rakt av. Det är vad som händer när samhälle, lagar, myndigheter och människor möts och det har jag verkligen har fått en förståelse för tack vare Diskrimineringsdagen.

Louise: Jag jobbar som doktorand i offentlig rätt, barnrätt och migrationsrätt och är alltså kvar på SU. Det är svårt att ringa in något exakt, men jag har lärt mig mycket kunskapsmässigt och organisationsmässigt.


Du är ju en del av institutionen nu och undervisar i flera ämnen. Tänker du på kritiken som du hade mot institutionen som student och försöker du att ha en samhällskoppling och uppmuntra kritisk tänkande i ditt klassrum?

Louise: Jag tror att jag tänker på det mycket, men när det gäller sådant kan man alltid bli bättre. Men jag är alltid mån om att få med folk i samtalet. Med vissa ämnen är det dock lättare än med andra. Som ett exempel kan jag berätta om när jag undervisade på statsrätten. Där började vi alltid varje lektion med ”Aktuell statsrätt” och gjorde allt från att titta på Timbuktus tal i riksdagen, för att sedan koppla det till fri och rättigheter, till att diskutera riksdagsordningen och om hur talmannen skulle hantera förslag och kallade det ”en statsrättslig actionthiller”. I migrationsrätten försöker jag alltid få med ett aktuellt fall som diskuteras i media. Så jag tror att jag har en samhällskoppling i min undervisning!

Astrid: Självklart är det som du säger, att vissa ämnen lättare än andra att koppla till resten av samhället, men det är något som borde göras i alla ämnen. Jag tror att det är viktigt att diskutera juridikens roll i samhället och att det gör en till en bättre jurist att kunna tänka kritiskt. Det är viktigt att det finns ett sådant perspektiv under utbildningen och det tror jag även skulle kunna förbättras.

Lina: Ja, vissa säger ju att juridiken nästan är värdeneutral, men juridiken bygger ju på normer och det diskuteras ju nästan aldrig i de ”icke-kontroversiella” ämnena fast man egentligen bör göra det.

Louise: Dennis Töllborg är min husgud och han brukar ställa frågan: ”Är det regler eller juridik?” där regler är regler utan sammanhang, medan juridik är regler i ett sammanhang och det här är ju exakt sådant som får utrymme att diskuteras under Diskrimineringsdagen!


Slutligen... Vilka är era bästa minnen från Diskrimineringsdagen?

Lina: Jag tyckte att det var sjukt kul när flera studenter kom fram till oss efter den första Diskrimineringsdagen och frågade oss om de fick vara med att hjälpa till!

Louise: Ja, jag tänkte också på det! Och att det efter varje gång har kommit till fler som vill engagera sig. Det visar på att Diskrimineringsdagen verkligen behövs och är ett viktigt element i utbildningen.

Astrid: Jag tänkte säga nästan samma sak. Just att få till möten mellan människor och se att man har väckt ett intresse!
Text och foto: Alexandra Palm Politidis